EMDR-therapie

Met EMDR ruimte creëren om een traumatische ervaring te verwerken.

EMDR is een effectieve behandeling als je last blijven houden van een of meer ingrijpende ervaringen. Herinneringen blijven in dat geval steeds terugkomen in situaties die lijken op de traumatiserende gebeurtenis. Het doel is je te helpen de herinneringen aan die ingrijpende gebeurtenis te verwerken, zodat het zijn lading verliest en je er voor jezelf een andere betekenis aan kunt geven.

Wil je advies inwinnen, neem dan contact op voor een gratis telefoongesprek. Of boek direct je eerste sessie. Via de knop ‘Afspraak maken’ kies je in mijn agenda eenvoudig het tijdstip dat jou uitkomt.

Afspraak maken

Ingrijpende gebeurtenissen

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in ons leven. Vaak kunnen we deze ervaringen op eigen kracht verwerken. Maar als dat niet lukt, blijven de nare gebeurtenissen als herinnering negatief uitwerken. Vaak gaat het om herinneringen die zich blijven opdringen en waar we met soms heftige emoties, levendige beelden en fysieke reacties op reageren.

Met EMDR blijkt het mogelijk om diverse psychische klachten te behandelen die zijn ontstaan door beschadigende ervaringen. Deze klachten zijn onder meer vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, schuld of boosheid. Voorbeelden van nare ervaringen zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere beschamende, pest- of verlieservaringen.

Uitgangspunt voor EMDR

Uitgangspunt voor toepassing van EMDR is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende ervaringen. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. De belangrijkste insteek voor het werken met de EMDR-methode is om je te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken.

Sinds de methode rond 1990 is ontwikkeld is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Hieruit komt naar voren dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een eenmalige traumatiserende gebeurtenis, dan vaak al na enkele sessies de zware lading afgezwakt en de invloed op het dagelijks functioneren drastisch verminderd.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Tijdens de EMDR sessie word je gevraagd om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Hiermee verzamelen we informatie over de traumatische beleving. Daarna start het verwerkingsproces. Je wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een taak die je concentratie vereist. Vaak is dat het volgen van de hand van de therapeut die voor je heen en weer beweegt, of je hoort afwisselend links en rechts klikjes via een koptelefoon.

Na elke set (van 25 oogbewegingen of 45 seconden klikjes) krijg je de vraag naar wat er in je gedachten naar boven komt. Hierop geef je kort antwoord. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Vaak verandert er wat. Na je antwoord  concentreer je je op de opvallendste verandering en volgt er een nieuwe set. Deze cyclus gaat door zolang nodig is.

Te verwachten effecten

Door de sets oogbewegingen of klikjes verliest de herinnering langzamerhand de emotionele lading. Het wordt dus steeds makkelijker voor je om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Vaak veranderen de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner, of er komen minder onprettige aspecten van de situatie naar voren. Ook kun je spontaan nieuwe gedachten of inzichten krijgen waardoor de gebeurtenis een minder bedreigende betekenis krijgt. Door deze effecten krijgt de ervaring steeds meer een plek in je levensverhaal.

Zijn er ook nadelen?

Hoe je je voelt na een EMDR-sessie varieert nogal. Het kan zijn dat je je prettig en energiek voelen, maar je kunt je ook (erg) moe voelen. In sommige gevallen krijgen mensen het idee even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe, heftige beelden of gevoelens naar boven komen. In de regel houdt dit echter niet langer dan drie dagen aan. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Wat helpt is om een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Dit kunnen we dan in de volgende zitting bespreken.

Is EMDR voor jou geschikt?

Tijdens de intake bespreken we de klachten waar je last van hebt en wat de oorzaak en achtergrond ervan is. Daarnaast stellen we vast welk doel je met de therapie wilt bereiken. Ook vindt er een taxatie plaats van enkele persoonlijke kenmerken zoals je draagkracht. Hieruit blijkt of EMDR als gerichte traumabehandeling op dat moment geschikt is.

EMDR-sessies vinden om de week plaats. In de tussenliggende weken plannen we meestal sessies waarin we je situatie en voortgang bespreken, of we werken eventueel aanvullend met ademtherapie of hypnotherapie.

Tarief en aanmelden

  • Voor particulieren: zie de verschillende tarieven op deze pagina. Vergoeding uit de aanvullende verzekering is vaak mogelijk.
  • Voor trajecten die zakelijk of door de werkgever worden vergoed, gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.

Zou EMDR ook jou kunnen helpen? Via onderstaande knop kun je direct een afspraak maken voor een consult of een gratis telefonisch adviesgesprek.

Afspraak maken

Behandelmethoden

Vraag vrijblijvend advies