Helemaal pijnvrij leven kan helaas niet. Maar wat als pijn chronisch is?

Een leven zonder pijn bestaat niet. Bij weefselschade of ziekte is pijn zelfs nuttig, want het zorgt ervoor dat je de pijnlijke plek ontziet of behandelt. Vaak gaat de pijn op een gegeven moment weer over. Maar soms wordt het chronisch en is het onduidelijk waardoor dat komt. Als je pijn niet overgaat kun je daar veel last van hebben.

Er zijn verschillende therapieën om er iets aan te doen. Zo kan klinische hypnotherapie worden gebruikt om de interactie tussen lichaam en geest te beïnvloeden. EMDR is nuttig wanneer traumatische herinneringen een rol spelen. Craniosacraal therapie is een lichaamsgerichte therapie die gericht is op het ‘losmaken’ van spanningen in het bindweefsel.

Als je in je dagelijkse leven gehinderd wordt bij je activiteiten, of deze zelfs helemaal vermijdt, dan is therapie gericht op pijnmanagement aan te raden.

Wil je advies inwinnen, neem dan contact op voor een gratis telefoongesprek. Via de knop ‘Afspraak maken’ kies je in mijn agenda eenvoudig het tijdstip dat jou uitkomt.

Afspraak maken

Therapie bij pijn

Het kan zijn dat je al fysiotherapie, ergotherapie, of iets dergelijks volgt of hebt gevolgd, en dat je al op de juiste manier lichamelijke oefeningen of activiteiten doet. Dit is zeker belangrijk.

Tegelijkheid heb je misschien behoefte aan extra ondersteuning op emotioneel, cognitief of psychosociaal gebied. In dat geval kunnen we een plan maken waarbij we werken met een of meer complementaire therapieën.

Om je een idee te geven wat je kunt verwachten volgt hieronder een korte beschrijving van hoe elke methode bij chronische pijn werkt.

Tijdens hypnose geraak je in een bijzondere toestand van bewustzijn. Door het volgen van hypnotische suggesties verandert de activiteit van en tussen  hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de pijnervaring. Het gevolg is dat er veranderingen optreden in je gedachten en emoties, waardoor je beter met pijn kunt omgaan en pijnklachten verminderen.

Suggesties voor pijnmanagement kunnen gericht zijn op: vermindering van de pijnintensiteit en het ongemak van pijn; vervangen van pijn door andere sensaties; opwekken van hypnotische pijnstilling (analgesie); diepe ontspanning creëren en omgaan met pijnscheuten. Weer andere hypnotische suggesties zijn gericht op het verbeteren van de manier waarop je met je pijnklachten omgaat.

Het craniosacraalsysteem bestaat uit de schedel, de hersen- en ruggemergvliezen (‘dura’) en het heiligbeen. De dura is onderdeel van het bindweefselsysteem dat door het hele lichaam een elastisch netwerk vormt en alle structuren (schedel, ruggenmerg, organen, botten, spieren, gewrichten, bloedvaten en zenuwen) omhult, steunt en verbindt. Ons lichaam bestaat voor 25% uit bindweefsel.

Essentieel is dat het bindweefsel soepel meebeweegt met al onze bewegingen. Er kunnen echter spanningen en blokkades zijn ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of trauma. Dit kan zich onder andere gaan uiten in chronische pijnklachten.

Met de zachte behandeltechnieken kunnen verstoringen en spanningen in het craniosacraal- en bindweefselsysteem opgemerkt en behandeld worden. Uit onderzoek (2019) blijkt dat een duidelijk vermindering van pijn en verbeterde functie te bereiken is.

Wanneer geen medische oorzaak is gevonden of de medische behandeling onvoldoende effect heeft, dan is ook EMDR te overwegen. EMDR laat bij enkele specifieke soorten pijn gunstige resultaten zien. Dit zijn onder meer chronische whiplash, migraine en diverse pijnen na een ongeval.

Chronische pijn hangt vaak samen met posttraumatische stress. Stress en pijn versterken elkaar vaak. Stress kan de pijn verergeren en de herinnering aan een traumatische herinnering blijven oproepen. De EMDR-therapie kan gericht zijn op de trauma- of traumagerelateerde herinnering, op een pijngerelateerde herinnering en/of op de actuele pijn.

Bij mensen met chronische pijn zien we vaak dat de ademhaling ontregeld is. De ademhaling is meestal zwaarder dan nodig is, gaat vaak door de mond, met veel zuchten en hoog in de borst. Feitelijk is er sprake van chronisch hyperventileren wat diverse processen in het lichaam uit balans brengt.

De Buteyko-methode is erop gericht om de neusademhaling en een gezond, functioneel adempatroon te herstellen. Met een programma van dagelijkse oefeningen komen de verhouding zuurstof en CO2 in het bloed weer in balans. Het gevolg is dat de zuurgraad van het bloed, de vochthuishouding in de cellen en de afvoer van afvalstoffen weer op orde komen. Ook wordt het zenuwstelsel minder prikkelbaar en neemt de pijngewaarwording af.

Werkwijze

Tijdens het intakeconsult brengen we je situatie en je klachten in beeld, en wat je wilt bereiken. Het intakeformulier heb je dan thuis al ingevuld zodat je op het gesprek bent voorbereid. Samen komen we tot een voorlopige conclusie over de oorzaken van het probleem en wat de beste aanpak is. Het kan zijn dat we een tweede sessie nodig hebben om dit helder te krijgen.

Afhankelijk van je situatie, wat je hebt meegemaakt en de veranderingen die voor je liggen, kunnen we specifieke methoden inzetten als EMDR, cognitieve hypnotherapie, craniosacraaltherapie of ademtherapie. We bespreken dat in de loop van het begeleidingstraject. Samen beslissen we wat we tijdens een sessie aan oefeningen of behandeling doen. Vaak krijg je ook een oefening als huiswerk mee.

Tarief en aanmelden

  • Voor particulieren: zie de verschillende tarieven op deze pagina. Vergoeding uit de aanvullende verzekering is vaak mogelijk.
  • Voor trajecten die zakelijk of door de werkgever worden vergoed, gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.

Wil je je pijnklachten onder controle krijgen? Via onderstaande knop kun je direct een afspraak maken voor een consult of een gratis telefonisch adviesgesprek.

Afspraak maken

Hulpvragen

Vraag vrijblijvend advies