Pijnklachten

Buteyko ademhaling chronische pijn

Helemaal pijnvrij leven kan niet. Maar wat als de pijn chronisch is?

Een leven zonder pijn bestaat helaas niet. Bij weefselschade of ziekte is pijn zelfs nuttig, want het zorgt ervoor dat je de pijnlijke plek ontziet of behandelt. Vaak gaat de pijn op een gegeven moment weer over. Maar soms wordt het chronisch en is het onduidelijk waardoor dat komt.

Als je pijn niet overgaat kun je daar veel last van hebben. Gelukkig zijn er mogelijkheden om er iets aan te doen. Klinische hypnotherapie is er één van, die ook goed in combinatie met CGT en oefentherapie is in te zetten. Een andere is EMDR, als traumatische herinneringen een rol spelen. Als je in je dagelijkse leven gehinderd wordt bij je activiteiten, of deze zelfs helemaal vermijdt, dan is therapie gericht op pijnmanagement zeker aan te raden.

Wil je advies inwinnen, neem dan contact op voor een gratis telefoongesprek. Via de knop ‘Afspraak maken’ kies je in mijn agenda eenvoudig het tijdstip dat jou uitkomt.

Afspraak maken

Lichamelijk en psychisch

Bij pijn is het gehele zenuwstelsel betrokken. Om te beginnen is pijn een zintuiglijke sensatie – net als het voelen van warmte of kou – die je in het lichaam kunt lokaliseren. Pijn is ook een emotionele ervaring. Sommige mensen ondergaan hun pijn vlak en neutraal, en anderen hebben heftige emoties. Ook gedachten over de pijn doen ertoe. Ze kunnen positief werken (“Het is zó weer over”) of negatief uitpakken (“Als ik me beweeg dan doet dat nog meer schade”).

Pijn is dus altijd lichamelijk en psychisch. Emoties, lichamelijkse sensaties, gedachten en gedrag … ze zijn met elkaar verbonden via het zenuwstelsel dat ons de pijn doet voelen. Meerdere ‘pijnbanen’ in het lichaam geleiden pijnprikkels naar de hersenen. Daar zijn zowel sensorische hersengebieden actief als hersengebieden die actief zijn bij emoties en aandacht.

Omgaan met pijn (pijncoping)

Goed omgaan met pijn is niet altijd makkelijk en je manier van pijncoping kan het zelfs verergeren. Zo zijn negatieve, catastrofale gedachten over pijn – zoals “Dit is afschuwelijk, ik verdraag dit niet” – stress- en angstverhogend en daarmee pijnverhogend. Ook het vermijden van fysieke en sociale activiteiten werkt averechts. Door niet meer te bewegen worden spieren slapper en de conditie slechter, waardoor de pijn toeneemt. Door een gebrek aan sociale contacten is er bovendien geen gezonde afleiding meer. Een vicieuze cirkel ontstaat tot slot als je de pijn juist niet wilt accepteren en zoveel mogelijk met je activiteiten doorgaat. Met gedachten als “Ik wil deze pijn niet” en gevoelens van kwaadheid ga je door tot je overbelast bent. De pijn is dan zo hevig dat je wel rust moet nemen. Als de pijn weer is afgenomen begint het patroon van overbelasting, uitvallen en bijkomen weer opnieuw.

Emotie, ademhaling en pijn

Emoties, pijn en de ademhaling hangen nauw met elkaar samen. Bij stress en heftige emoties zoals pijn wordt het ademhalingscentrum in het brein geactiveerd en wordt de ademhaling zwaarder. Als dit langdurig is en uitmondt in chronische hyperventilatie zal de pijn eerder toe- dan afnemen. Hyperventileren betekent dat er extra CO2 wordt uitgeblazen en het verstoort de zuurgraad van het bloed. Als er geen of weinig lichamelijke activiteit is leidt dat tot ‘respiratoire alkalose’. Dit fenomeen verhoogt de prikkelbaarheid van het zenuwstelsel, waardoor pijnprikkels makkelijker en sterker worden doorgegeven. Ook de vochthuishouding in de cellen en het afvoeren van afvalstoffen raken verstoord. Dit leidt tot het samentrekken van spieren. Bekende klachten van mensen die te zwaar ademen zijn dan ook gespannen spieren, krampen, trillen, tintelingen en pijn.

Mogelijke therapievormen

Het kan zijn dat je al fysiotherapie, ergotherapie, of iets dergelijks volgt of hebt gevolgd, waardoor je op de juiste manier lichamelijke oefeningen of activiteiten doet. Dit is zeker belangrijk. Maar misschien heb je extra ondersteuning nodig op emotioneel, cognitief of psychosociaal gebied. In dat geval kunnen we een plan maken waarbij we werken met klinische hypnose, EMDR en/of ademtherapie. Om je een idee te geven wat je kunt verwachten volgt hieronder een korte beschrijving van hoe elke methode bij chronische pijn werkt.

Tijdens hypnose ben je in een bijzondere toestand van bewustzijn. Door het volgen van hypnotische suggesties verandert de activiteit van en tussen bepaalde hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de pijnervaring. Je creëert veranderingen in je gedachten, emoties en gedrag, waardoor je anders met pijn omgaat en pijnklachten afnemen.

Suggesties voor pijnmanagement kunnen gericht zijn op: vermindering van de pijnintensiteit en het ongemak van pijn; vervangen van pijn door andere sensaties; opwekken van hypnotische pijnstilling (analgesie); diepe ontspanning creëren en omgaan met pijnscheuten. Weer andere hypnotische suggesties zijn gericht op het verbeteren van je copingstijl, zowel wat betreft gedachten als gedrag. Tot slot kan met hypnotherapie ook de kwaliteit van de slaap verbeteren.

Wanneer geen medische oorzaak is gevonden en de medische behandeling onvoldoende effect heeft, dan is ook EMDR te overwegen. EMDR laat bij enkele specifieke soorten pijn gunstige resultaten zien. Dit zijn onder meer chronische whiplash, migraine en diverse pijnen na een ongeval.

Chronische pijn hangt vaak samen met posttraumatische stress, waarbij een wederzijds versterkend effect optreedt. Stress kan de pijn verergeren en de herinnering aan een traumatische herinnering blijven oproepen. De EMDR-therapie kan gericht zijn op de trauma- of traumagerelateerde herinnering, op een pijngerelateerde herinnering en/of op de actuele pijn.

Wanneer je kampt met chronische pijn is de kans groot dat je ademhaling ontregeld is. Je ademt meestal zwaarder dan nodig is, vaak door de mond, met veel zuchten en hoog in de borst. Feitelijk is er sprake van chronisch hyperventileren, wat diverse processen in het lichaam uit balans brengt. De Buteyko-methode is erop gericht om de neusademhaling en een gezond, functioneel adempatroon te herstellen.

Met een programma van dagelijkse oefeningen in ‘Verminderde ademhaling’ stijgt langzaamaan de concentratie CO2 in het bloed. Het gevolg is dat de zuurgraad van het bloed en de elektrolytenbalans weer op orde komen. Ook wordt het zenuwweefsel minder prikkelbaar en neemt de pijngewaarwording af.

Werkwijze

Tijdens het intakeconsult brengen we je situatie en je klachten in beeld, en wat je wilt bereiken. Het intakeformulier heb je dan thuis al ingevuld zodat je op het gesprek bent voorbereid. Samen komen we tot een voorlopige conclusie over wat het probleem in stand houdt en wat de beste aanpak is. Het kan zijn dat we een tweede sessie nodig hebben om dit helder te krijgen.

Vervolgens starten we met hypnotherapie, EMDR of ademtherapie. EMDR is altijd om de week met tussendoor een sessie waarin we je ervaringen bespreken of  hypnotherapie of ademtherapie inzetten. Meestal zijn er rond de zes sessies nodig, soms meer, soms minder. Vaak krijg je ook oefeningen als huiswerk mee.

Tarief en aanmelden

  • Voor particulieren: zie de verschillende tarieven op deze pagina. Vergoeding uit de aanvullende verzekering is vaak mogelijk.
  • Voor trajecten die zakelijk of door de werkgever worden vergoed, gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.

Wil je je pijnklachten onder controle krijgen? Via onderstaande knop kun je direct een afspraak maken voor een consult of een gratis telefonisch adviesgesprek.

Afspraak maken

What conditions?

Vraag vrijblijvend advies