Angst hoort bij het leven. Maar wat als angst je leven bepaalt?

Angst hoort bij het leven en we hebben het nodig om te kunnen overleven. Immers, als er een reëel risico of gevaar is, dan zorgt angst ervoor dat je in actie komt.

Angst zit in dan ook je hoofd en je lijf. Het werkt als een alarmbel die het zenuwstelsel en hormoonstelsel activeert om je lichaam in staat van paraatheid te brengen. De adrenaline, bloeddruk en hartslag gaan omhoog en de ademhaling versnelt, en daardoor kun je direct handelen om jezelf in veiligheid te brengen.

Als er echter geen direct gevaar is, dan werkt die alarmbel averechts. Het lichaam maakt zich automatisch klaar om te reageren terwijl dat helemaal niet nodig is. Gebeurt dat vaak, dan is dat lichamelijk en geestelijk erg belastend en kan zelfs leiden tot een burn-out of depressie.

Wil je advies inwinnen, neem dan contact op voor een gratis telefoongesprek. Via de knop ‘Afspraak maken’ kies je in mijn agenda eenvoudig het tijdstip dat jou uitkomt.

Afspraak maken

Als angst je leven beheerst

Angst is niet zinvol als je (buitensporige) angst voelt terwijl er geen reëel gevaar is. We spreken dan van fobische angst. Misschien herken je je hierin: je weet dat je niet bang hoeft te zijn, maar je voelt toch een onbeheersbare angst. Waarschijnlijk probeer je situaties ook te vermijden of zoek je naar een bron van veiligheid buiten jezelf.

Symptomen die erbij horen zijn zowel psychisch (bijv. je intens ongemakkelijk voelen), lichamelijk (o.a. huilen, darmklachten, flauwvallen) en gedragsmatig (met allerlei variaties in vermijdings- en veiligheidsgedrag). Wanneer een fobie je verhindert om te kunnen werken, sociale relaties te onderhouden of normale dagelijkse activiteiten te doen, dan is er reden om iets aan te doen.

Paniekaanvallen

Misschien heb je last van herhaaldelijke onverwachte paniekaanvallen. Een paniekaanval piekt meestal binnen een paar minuten en tot 30 minuten aanhouden. Hoewel paniekaanvallen heel beangstigend kunnen zijn, zijn ze niet gevaarlijk en doen ze je geen kwaad. De symptomen variëren van hartkloppingen, snellere hartslag, trillen, gevoel van ademnood, naar adem snakken, zweten, pijn op de borst, misselijkheid, duizeligheid, warm of koud krijgen, flauwvallen, buiten zichzelf raken, of bang zijn om gek te worden of dood te gaan.

Als je voortdurend ongerust bent over het krijgen van nieuwe paniekaanvallen én je verandert je gedrag om een paniekaanval te voorkomen (met vermijding en krampachtig veiligheid zoeken), dan heb je mogelijk een paniekstoornis. Maar je kunt hiervan helemaal herstellen. Hoe eerder je hulp inschakelt, hoe beter je in staat bent om ermee om te gaan.

Paniek en hyperventilatie

Hyperventilatie kan een rol spelen bij het ontstaan van paniekaanvallen bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Hoewel niet iedereen die in paniek is ook begint te hyperventileren, komt het vaak voor. Een studie uit 2001 liet zien dat mensen met een paniekstoornis gevoeliger zijn voor hyperventilatie.

Bij mensen met paniekaanvallen zien we vaak een vorm van chronische hyperventilatie. Hierbij ademen zij continu teveel lucht waardoor de CO2 in het bloed daalt. Volgens de Oekraiense arts Buteyko leidt dat op langere termijn tot overgevoeligheid voor CO2 waardoor er eerder kortademigheid ontstaat. Mensen met een paniekstoornis voelen zich inderdaad sneller benauwd, met het gevoel te stikken, en raken ook daarvan eerder in paniek. Een vicieuze cirkel dus.

Therapie bij angst

Om je te helpen je angst te overwinnen, kijken we welke benadering het beste bij je past. Ik werk met methoden die los of in combinatie in te zetten zijn. Om je een idee te geven wat je kunt verwachten volgt hieronder een korte beschrijving van hoe elke methode werkt.

Er zijn verschillende therapieën ontwikkeld voor angststoornissen. Cognitieve-gedragstherapie is daarbij het best onderzocht en blijkt het meest effectief. Uitgangspunt is dat angst zichzelf in stand houdt én verergert als gevolg van vermijdings- en veiligheidsgedrag. We beginnen dus met te ontdekken hoe je gedrag, gedachten en gevoelens, en de gevolgen van je gedrag met elkaar samenhangen.

Tijdens de therapie is ‘exposure’ – blootstelling aan hetgeen je angst triggert – cruciaal. Bij hypnotherapie werken we met ‘imaginaire exposure’. Geleid door hypnotische suggesties beleef je de situatie net zo intens als in het echt. Met wat je leert in hypnose doe je vervolgens thuis gedragsexperimenten. Door stapsgewijs de confrontatie met moeilijkere situaties aan te gaan dooft je angstrespons uit en krijg je je vrijheid terug.

Fobische angst is vaak ontstaan door (een) eerdere ingrijpende gebeurtenis(sen). Het gaat er dan om hoe die in het geheugen zijn opgeslagen. Niet alles hoeft je overkomen te zijn. Ook wat je bij anderen gezien hebt, bedreigende informatie, fantasieën over wat er had kunnen en nog kan gebeuren kunnen meespelen.

Uitgangspunt van EMDR is dat ingrijpende ervaringen in het geheugen sporen achterlaten in de vorm van ‘beelden’. Deze beelden bevatten informatie over wie en hoe je bent als persoon, hoe anderen zijn en hoe de wereld in elkaar steekt. Het zijn de disfunctionele beelden die de fobische angst of paniek veroorzaken. Als die beelden geactiveerd worden, dan leidt dat in je lichaam, gedrag en gedachten tot een angstrespons. Met EMDR beïnvloeden we die beelden zodanig dat ze je emotioneel niet meer raken en dat je over je angst heen komt.

Bij chronische hyperventilatie neemt de kans toe op het krijgen van acute hyperventilatieaanvallen en de bijbehorende paniek. De Buteyko-ademtherapie is een programma van ademhalingsoefeningen om weer een normaal, functioneel adempatroon te krijgen. Niet alleen wordt de ademhaling structureel rustiger, ook de hyperventilatieaanvallen zelf en de angst voor een nieuwe aanval verdwijnen.

De essentie van een Buteyko ademhalingsoefening is het bewust creëren van een lichte luchthonger en dat kort vast te houden. Tijdens elke oefening stijgt de CO2 in het bloed. Door het regelmatig oefenen leer je het effect van luchthonger dus zowel oproepen als tolereren. Op die manier neemt geleidelijk aan de overgevoeligheid voor CO2 af, normaliseert je ademhaling en komt het zenuwstelsel weer in balans.

Werkwijze

Tijdens het intakeconsult brengen we je situatie en je klachten in beeld, en wat je wilt bereiken. Het intakeformulier heb je dan thuis al ingevuld zodat je op het gesprek bent voorbereid. Samen komen we tot een voorlopige conclusie over de oorzaken van het probleem en wat de beste aanpak is. Het kan zijn dat we een tweede sessie nodig hebben om dit helder te krijgen.

Afhankelijk van je situatie, wat je hebt meegemaakt en de veranderingen die voor je liggen, kunnen we specifieke methoden inzetten als EMDR, cognitieve hypnotherapie, craniosacraaltherapie of ademtherapie. We bespreken dat in de loop van het begeleidingstraject. Samen beslissen we wat we tijdens een sessie aan oefeningen of behandeling doen. Vaak krijg je ook een oefening als huiswerk mee.

Tarief en aanmelden

  • Voor particulieren: zie de verschillende tarieven op deze pagina. Vergoeding uit de aanvullende verzekering is vaak mogelijk.
  • Voor trajecten die zakelijk of door de werkgever worden vergoed, gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.

Wil je over je angst heen komen en niet meer in paniek raken? Via onderstaande knop kun je direct een afspraak maken voor een consult of een gratis telefonisch adviesgesprek.

Afspraak maken

Hulpvragen

Vraag vrijblijvend advies