Long COVID

Psychologische zorg long covid

Wat is Long COVID?

De meeste mensen die COVID-19 hebben gehad, herstellen binnen een paar weken. Maar er is ook een groep die langere tijd klachten houdt. Dat kan zowel na een mild als een heftig ziekteverloop zijn. De term ‘Long COVID’ (of post-COVID-syndroom) wordt gebruikt om de aanhoudende symptomen te beschrijven.

Veel voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve problemen, maar ook andere die het dagelijks functioneren belemmeren. Het kan zijn dat je vanaf het begin van de infectie klachten hebt, maar je kunt ook klachten terugkrijgen na een eerder herstel. In de loop van de tijd kunnen ze meer of minder ernstig worden.

Wil je advies inwinnen, neem dan contact op voor een gratis telefoongesprek. Via de knop ‘Afspraak maken’ kies je in mijn agenda eenvoudig het tijdstip dat jou uitkomt.

Afspraak maken

Onzekerheid

Tot op heden is er geen doorslaggevende behandeling of richtlijn voor de langetermijneffecten van COVID-19. Artsen en paramedische zorgverleners proberen vanuit hun expertise patiënten goed bij te staan. Ze kunnen bestaande behandelingen aanbieden om de symptomen te beheersen. Tegelijkertijd hebben artsen nog geen specifieke ideeën om het syndroom als geheel aan te pakken. Deze onzekerheid maakt het voor patiënten ook psychisch extra zwaar.

Naast lichamelijk symptomen zijn dit de meest voorkomende psychologische post-COVID-symptomen:

 • Angst
 • Depressie of andere stemmingswisselingen
 • Concentratie- of geheugenproblemen (“hersenmist”)
 • Slaapstoornissen

Oorzaken psychische klachten

Om te beginnen kunnen de psychische klachten het gevolg zijn van de specifieke effecten van het COVID-19 virus op de hersenen, het immuunsysteem of andere orgaansystemen.

Ten tweede kunnen ze het gevolg zijn van traumatische aspecten van de ervaring met COVID-19.

 • Zo is bekend dat een langdurige ziekenhuisopname, met name op intensive care, kan leiden tot het zogenaamde ‘post-intensive care’ syndroom ; dit omvat vaak ernstige fysieke zwakte, cognitieve problemen (o.a. slechte concentratie) en mogelijk zelfs een posttraumatische stressstoornis.
 • Daarnaast kunnen ook mensen die niet ernstig ziek zijn na het krijgen van de infectie dit als beangstigend of traumatisch blijven herinneren.

Wanhopig zijn …

Ten derde kunnen psychologische problemen het gevolg zijn van wanhoop die mensen voelen door ademhalingsproblemen of vermoeidheid waaraan geen eind meer lijkt te komen.

 1. Het ontbreken van doorslaggevende behandelingen van het post-COVID-syndroom kan voor patiënten en hun families erg frustrerend zijn.
 2. Soms worden symptomen gebagatelliseerd of ontkend, door zorgverleners, familie, collega’s of werkgever, waardoor patiënten zich alleen voelen en ontevreden zijn over de medische zorg.
 3. Soms voelen patiënten zich afgewezen als hun arts hun symptomen niet gelooft of hun medische probleem volledig aan angst of stress toeschrijft.

Zal ik ooit weer normaal zijn?

Dit is de vraag die veel mensen met long COVID zichzelf afvragen, en die ze stellen aan hun zorgverleners. Het ontbreken van een duidelijk antwoord kan heel frustrerend zijn. Bij velen is de angst groot dat ze nooit meer het leven terugkrijgen dat ze hadden vóór COVID-19.

De medische richtlijn is om eerst de initiele herstelfase (drie maanden na infectie) af te wachten. Als er dan geen of onvoldoende herstel is opgetreden, is het advies om begeleiding in te zetten. Psychologische begeleiding kan specifiek nodig zijn bij klachten als herbelevingen, angst (ook voor herbesmetting), slaapklachten en aanhoudende lichamelijke klachten zoals vermoeidheid en pijn.

Psychosociale zorg bij long COVID

We beginnen met je situatie en je klachten in kaart te brengen, en het doel dat je wilt bereiken. Samen bespreken we wat de beste aanpak voor je is. Het kan zijn dat we een tweede sessie nodig hebben om dit helder te krijgen.

In de basis werk ik op basis van het model van de cognitieve-gedragstherapie. Afhankelijk van je situatie kan ik je helpen met drie specifieke methoden:

 • EMDR: indien je herbelevingen hebt van nare ervaringen tijdens je ziekteperiode, dan is EMDR een geschikte methode om deze goed te kunnen verwerken. Ook bij angsten geeft EMDR goede resultaten.
 • Cognitieve hypnotherapie: slaapproblemen en pijnklachten zijn met hypnotherapie beter onder controle te krijgen. Je ontwikkelt hierbij vaardigheden in zelfhypnose, gericht op ontspanning, angstreductie en pijnmanagement. Thuis oefen je dagelijks met de audiobestanden die ik maak tijdens je sessie.
 • Ademtherapie: bij long COVID zien we altijd dat de ademhaling ernstig ontregeld is. Met een specifiek programma van oefeningen volgens de Buteyko-methode (aangepast aan long COVID), ga je thuis dagelijks kleine oefeningen doen, die we stapsgewijs uitbouwen.

Tarief en aanmelden

 • Voor particulieren: zie de verschillende tarieven op deze pagina. Vergoeding uit de aanvullende verzekering is vaak mogelijk.
 • Voor trajecten die zakelijk of door de werkgever worden vergoed, gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.

Heb je long COVID en behoefte aan begeleiding? Via onderstaande knop kun je direct een afspraak maken voor een consult of een gratis telefonisch adviesgesprek.

Afspraak maken

What conditions?

Vraag vrijblijvend advies