Praktische zaken

Werkwijze

We beginnen altijd met een intakegesprek, waarin we dieper ingaan op je hulpvraag en het doel dat je wilt bereiken. Ik doe je daarbij een voorstel omtrent de in te zetten methoden zoals bijvoorbeeld EMDR of hypnotherapie. Ik geef ook een indicatie van het aantal consulten dat ik denk dat er minimaal nodig is. Mijn cliënten komen over het algemeen voor zes tot tien consulten.

Tarieven

 • Voor particulieren: tarief voor de intake of los consult van een uur is € 90,00.
 • Pakket van 5 consulten á een uur is € 412,50 (per uur € 82,50).
 • Pakket van 3 consulten á een uur is 255,- (per uur € 85,00).
 • Vergoeding uit de aanvullende verzekering is vaak mogelijk. Informeer bij je zorgverzekeraar (consulten psychosociale zorg).
 • Voor pakketten die zakelijk, door de werkgever en/of op offertebasis worden vergoed, gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.

Betaling & Annulering

Facturatie van een consult vindt na het betreffende consult plaats. Indien je – na het intakegesprek – voor een pakket kiest, dan wordt dit pakket vooraf gefactureerd. De betalingstermijn is 7 dagen. Een afspraak wijzigen kan kosteloos tot 24 voor de afspraak. Een afspraak annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak. Bij geen op niet tijdige afmelding wordt de sessie in rekening gebracht.

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De onderstaande verzekeraars bieden vergoeding uit de aanvullende verzekering. (Let wel: per 2022 door een aantal verzekeraars niet meer voor kinderen & jongeren tot 18 jaar. Check de polis op psychosociale zorg tot 18 jaar.)

Deze zorgverzekeraars bieden onder voorwaarden een gedeeltelijke vergoeding (dagmaximum per consult). De voorwaarden betreffen onder ander de prestatiecode waamee gedeclareerd wordt. Hierin veranderen regelmatig zaken.

 • CZ groep: CZ, CZ direct, NN, Ohra
 • Cooperatie Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema en PMA
 • Achmea groep: Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life Zorgverzekeringen, De Friesland en OFZ Zorgverzekeraar
 • Cooperatie VGZ: VGZ, Bewuzt, Promovendum, National Academic, Besured, IZZ, Univé, ZEKUR en UMC
 • ONVZ: ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg

Disclaimer: Omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, is het raadzaam bij de zorgverzekeraar eerst na te vragen of de factuur vergoed wordt. Check het vergoedingenoverzicht van je zorgverzekeraar en het overzicht waarop erkende beroepsverenigingen en/of therapeuten vermeld staan. Uiteraard is de (hoogte van de) vergoeding afhankelijk van de afgesloten aanvullende verzekering.

Wil je advies inwinnen, neem dan contact op voor een gratis telefoongesprek. Of boek direct je intakeconsult. Via de knop ‘Afspraak maken’ kies je in mijn agenda eenvoudig het tijdstip dat jou uitkomt.

Afspraak maken

En om mezelf even kort voor te stellen …

In 2017 ben ik met mijn praktijk gestart. Daarvoor werkte ik jarenlang als bedrijfskundige en P&O adviseur … tot het niet meer ging. Na een moeilijke tijd besloot ik het roer om te gooien. Persoonlijk gegroeid, en terugkomend bij mijn oude liefde voor de psychologie besloot ik me om te scholen tot therapeut en coach. Na een opleiding in Engeland en diverse cursussen in Nederland ben ik mijn praktijk gestart. Mijn doel is je te helpen om weer grip te krijgen, op hoe je je voelt, wat je doet en naar je situatie kijkt. Ik werk met methoden die geschikt zijn voor kortdurende therapie en waarbij je zelf ook actief bent. Dat betekent thuis oefeningen doen, er de tijd voor nemen en ze met geduld volhouden. Je zult merken dat als je ingesleten patronen zo weet te veranderen dat je zelfvertrouwen sterker wordt.

Verklaring ‘informed consent’

Ik werk met een Verklaring ‘informed consent’. Dat betekent dat ik je bij aanvang vraag om akkoord te gaan met deze Verklaring, waarmee je bevestigt dat je kennis hebt van de wederzijdse rechten en plichten. Bij kinderen jonger dan 16 jaar moeten beide ouders/verzorgers met ouderlijk gezag toestemming geven. In de privacyverklaring kun je lezen hoe ik omga met je persoonsgegevens. De privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klachtenregeling

Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je je met dit klachtenformulier wenden tot mijn beroepsorganisatie Vereniging Integrale Vitaliteitkunde dat hiervoor dit klachtenreglement hanteert. Als lid van deze beroepsorganisatie ben ik ook aangesloten bij een geschillencommissie. Hiermee voldoe ik aan de wettelijk eis volgens de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg. Dit is het reglement van de geschillencommissie.

Diploma’s en certificaten

 • 2022: Start opleiding craniosacraaltherapie, bij het Upledger Instituut, de Bilt
 • 2022: Hypnotherapie voor kinderen en jongeren, bij The UK College of Hypnosis & Hypnotherapy, Londen
 • 2019-2022: Periodieke bijscholing Buteyko-methode, bij Buteyko-vereniging BTN
 • 2020: EMDR-master practitioner, bij BiVT
 • 2018: Opleiding Buteyko-therapeut, bij Buteyko Academie;
 • 2018: Pijnanalyse en pijnbehandeling, bij ITON;
 • 2018: Klinische hypnose, bij NVVH
 • 2017-2018: Psychosociale en Medische Basiskennis, bij CIVAS
 • 2016: Cognitive-Behavioural Hypnotherapy, bij The UK College of Hypnosis & Hypnotherapy, Londen
 • 2008: Master of Business Administration (MScBA), Rijskuniversiteit Groningen
 • 1991: Personeelswetenschappen (drs.), Universiteit Tilburg
 • 1987: Psychologie (propedeuse), Universiteit Utrecht

Vraag vrijblijvend advies