Wat is hypnotherapie?

Cognitieve hypnotherapie is gestoeld op cognitieve-gedragstherapie waarin elementen van mindfulness en ACT (Acceptance & Commitment Therapy) zijn verwerkt. Een belangrijke onderdeel is het gebruik van hypnotische suggesties. Met hypnose ben je in staat om tot een diepe ontspanning te komen, waarbij je je veilig voelt en alle aandacht naar binnen is gericht. Vanuit die basis werken we aan het issue waar je mee worstelt en aan het versterken van je zelfvertrouwen en commitment, zowel op emotioneel, gedragsmatig als cognitief gebied.

Je verbeeldingskracht aan het werk

Meestal is het niet de situatie zelf die nare gevoelens oproept, maar de manier waarop we de situatie bekijken. En als we daarover praten, houden we ons daar vaak onbewust aan vast. Maar in hypnose kun je makkelijker door een andere bril gaan kijken. Je gaat je verbeeldingskracht bijvoorbeeld gebruiken om negatieve, ondermijnende gedachten om te buigen in positieve, helpende gedachten. Daarnaast leer je met hypnotische verbeelding hoe je beter met situaties en je emoties kunt omgaan. De stap naar veranderingen in de dagelijkse praktijk wordt dan makkelijker gezet.

Hypnose … zo gewoon

Alle hypnose is in werkelijkheid zelf-hypnose. En het is gewoner dan je misschien nu denkt. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met opgaan in een spannende film. Je bent helemaal gefocust op het verhaal en het voelt alsof je er zelf bent en de dingen als echt beleeft. Wat er werkelijk om je heen gebeurt gaat aan je voorbij en tijd speelt even geen rol.

In hypnose beleef je als het ware een film die zich in je hoofd afspeelt. En belangrijk om te weten, dat verhaal creëer je zelf. Als hypnotherapeut begeleid ik je hierbij met suggesties die zijn gericht op het doel dat jij wil bereiken. Hypnose is dus niet iets wat je passief ondergaat, je blijft bij je volle bewustzijn en houdt de controle over wat er gebeurt.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is in de regel een kortdurende therapie. Gemiddeld houden we 6 sessies, maar het kunnen er ook wat minder of meer zijn. Dat hangt af van het probleem waarvoor je komt en de invloed die het op je leven heeft.

Het eerste consult is het intakegesprek. Je ontvangt een intakeformulier om thuis in te vullen en mee te brengen naar het intakegesprek. We bespreken je probleem en wat je wilt bereiken en ik stel een therapieplan voor. Zo mogelijk plannen we enkele afspraken vooruit in de agenda.

Vanaf de tweede afspraak werken we met hypnose. De werkwijze is iedere keer afgestemd op het doel dat we voor de sessie afspreken. Thuis oefen je verder met zelfhypnose, bijvoorbeeld met een audio-opname. Ieder consult evalueren we je vorderingen en kijken we naar wat wel en niet goed voor je werkt.

Het consult

Een normaal consult duurt 60 minuten. Tijdens de eerste 20 minuten bepalen we het onderwerp van deze keer. Vervolgens werken we ongeveer 25 minuten met hypnose, waarna we je ervaring evalueren en het huiswerk bespreken. Een kort consult duurt 45 minuten en vindt plaats als we minder tijd nodig hebben voor de voor- en nabespreking. Een lang consult kan 75 tot 90 minuten duren. Informatie over praktische zaken en tarieven vind je hier.

Voor uitgebreide informatie bezoek mijn website hypnoconsult.nl

 

Hypnotherapie werkt complementair

Hypnotherapie is geen medische behandeling maar werkt complementair. Voor diagnostiek en aanpassing van medicatie wend je je altijd tot met je behandelend arts.

Angst, stress of een slechte gewoonte aanpakken?

Neem gerust contact op om je situatie voor te leggen. Het advies is gratis en vrijblijvend.

Wil je meer informatie?