Angst, fobie en paniek

Alledaagse angst hoort bij het leven. Zo kun je schaamte voelen in een gênante sociale situatie of zenuwachtig zijn voor een examen. Het zijn reële emoties, er staat immers wat op het spel. Als het goed is, zijn ze beheersbaar en slechts tijdelijk. Maar wat als je vaak of langdurig last hebt van angst en paniek?

Therapie bij angst

Angst kun je op verschillende manieren ervaren. Je kunt bang zijn voor bepaalde situaties (zoals bij angst voor de tandarts, of angst voor injecties of  bloed), of misschien voor wat mensen van je vinden. Angst kan ook gegeneraliseerd zijn of je kunt last hebben van paniekaanvallen. Tijdens het intakegesprek bespreken we waar je last van hebt, wat de achtergronden zijn en wat je angst triggert of verergert. Daarnaast krijg je uitleg over de manier waarop we hypnotherapie en Buteyko-ademtherapie kunnen inzetten om je angst te beheersen. Ik doe je een therapievoorstel en we spreken af wat we gaan doen.

Voor uitgebreide informatie bezoek ook mijn website hypnoconsult.nl

Vanaf het tweede consult werken we met hypnose- en ademhalingstechnieken, waarbij je stap voor stap over je angst heen leert komen. Je leert angstwekkende situaties of gedachten te neutraliseren en je zelfvertrouwen te vergroten. Ook zul je ervaren hoe je je spierspanning snel kunt verminderen en je ademhaling rustig kunt houden of krijgen. Daarnaast gebruik je thuis dagelijks een audio-opname en vergroot je je vaardigheden in zelfhypnose en ademhalingstechnieken om de angst onder controle te houden. Meestal zijn er 5 tot 8 consulten nodig.

Angst en ademhaling

Bij het ontstaan van angst spelen behalve sociale en psychische factoren ook biologische factoren een rol. Zie  onderstaand plaatje. Als er sprake is van hyperventilatie, dan zijn Buteyko-oefeningen ook belangrijk.

Buteyko bij angst en paniekGebeurtenissen kunnen tot angst of paniek leiden. Of dit gebeurt hangt af van je manier van denken en doen, en van invloeden uit je sociale omgeving. Als angst of spanning lang duurt, gaat dat vaak gepaard met chronische hyperventilatie, dat de kans op acute paniek- en  hyperventilatieaanvallen vergroot. Hyperventilatie leidt naast verminderde zuurstofopname in de hersenen ook tot zogenaamde ‘respiratoire alkalose’  dat via biochemische veranderingen tot een verhoogde prikkelbaarheid van zenuwcellen kan leiden. Je wordt dan dus letterlijk gevoeliger, en je reageert emotioneel sterker op prikkels. Zo kun je angstig en gespannen blijven. En als je daarbij veel piekert en niet goed met situaties kunt omgaan, dan kom je makkelijker in een vicieuze cirkel terecht.

Complementair

Hypnotherapie en Buteyko-ademtherapie zijn geen medische behandelingen maar werken complementair. Voor diagnostiek en aanpassing van medicatie wend je je altijd tot met je behandelend arts.

Last van angst of paniekaanvallen?

Wil je op een natuurlijke manier je klachten verminderen? Neem dan gerust contact op om je situatie voor te leggen. Het advies is gratis en vrijblijvend.

Wil je meer informatie?